•   Telefon: 0232 210 198; 0232 211 610
  •  Fax: 0232 210 198

Învățământ preșcolar

Grădiniță cu program prelungit și program normal (3-5 ani)

Învățământ primar

Începând de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a (6-12 ani)

Învățământ gimnazial

Incepând de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a (11-16 ani)

Învățământ liceal

Incepând de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a (16-19 ani)

Suntem unitate de învăţământ integratoare cu profesori logopezi la ciclul primar şi profesori de sprijin la ambele cicluri de învăţământ în cele două structuri A şi B, iar activitatea de instruire se desfăşoară în cele trei locaţii astfel:

• Corp A- SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE": Str. Romana Nr 30, Iasi
• Corp B- SCOALA PRIMARA "GHEORGHE GHIBANESCU": Aleea Nicolina nr 1 C, IASI
• Corp C- GRADINITA NR 11: Aleea Decebal nr 25 bis, IASI

Reînscriere și Inscriere Grădiniță

Inscriere gradinita 2024. Calendar, Metodologie si Actele necesare

Te invităm să ”pictăm” împreună viitorul copilului tău!

Calendarul înscrierii copiilor preșcolari în anul școlar 2024 – 2025

 Etapa de reînscrieri – între 20 și 24 mai 2024:

Sunt reînscriși copiii care au frecventat unitatea de învățământ în anul școlar curent și care urmează să o frecventeze și în anul școlar următor, ca urmare a exprimării acestei opțiuni de către părinții/reprezentanții legali ai acestora, printr-o cerere scrisă.

Model cerere reinscriere Gradinita Program Prelungit - Grădinița Nr. 11 

Model cerere reinscriere Gradinita Program Normal - Scoala Primară ”Gh. Ghibanescu” (GPN. 25) 

 Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după finalizarea etapei de reînscrieri – 24 mai, ora 14

Etapa I din cadrul procesului de înscrieri – 27 mai și 14 iunie 2024:

Copiii sunt înscriși în această etapă, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate, în limita locurilor din planul de școlarizare aprobat, după încheierea etapei de reînscrieri.

27 – 31 mai 2024 (colectare cereri)
3 – 5 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
6 – 10 iunie 2024 (procesare cereri Faza a II-a– a doua opțiune)
11 – 12 iunie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după prima etapă de înscrieri – 14 iunie, ora 14

Etapa a II-a din cadrul procesului de înscrieri: 17 iunie -5 iulie

În această etapă se realizează înscrierea copiilor, pe locurile libere rămase în urma derulării
primei etape, pe baza dosarelor depuse la unitățile de învățământ de către părinții/reprezentanții legali ai acestora și a celor trei opțiuni exprimate în noile cereri de înscriere depuse.

17 – 21 iunie 2024 (colectare cereri)
24 – 26 iunie 2024 (procesare cereri Faza I – prima opțiune)
27 iunie – 1 iulie 2024 (procesare cereri Faza a II-a – a doua opțiune)
02 – 04 iulie 2024 (procesare cereri Faza a IIIa – a treia opțiune)

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere rămase după a doua etapă de înscrieri 5 iulie, ora 14

Etapa de ajustări: 19-29 august 2024

În această etapă se realizează înscrierea copiilor care nu au fost înscriși în primele două etape din lipsă de locuri sau din diferite alte motive sau care nu au participat la primele două etape, pe locurile rămase libere în urma derulării celei de-a doua etape a înscrierilor, pe baza unei proceduri specifice elaborate de ISJ/ISMB și pe baza dosarelor depuse de părinți la inspectoratul școlar. La această etapă au acces următoarele categorii de copii:

copiii care au rămas nerepartizați după derularea celor două etape anterioare, cu prioritate cei de 4 ani și de 5 ani;

copiii care au solicitat înscrierea în clasa pregătitoare din învățământul primar și nu au fost admiși ca urmare a avizului negativ al CJRAE/CMBRAE;

copiii de peste 2 ani care solicită înscrierea în învățământul preșcolar, cu respectarea prevederilor art.23 alin.(1), lit.b) din Legeaînvățământuluipreuniversitarnr.198/2023, cu modificările și completările ulterioare.

Afișarea rezultatului și a numărului de locuri libere după etapa de ajustări – 30 august

Introducerea în SIIIR a tuturor copiilor înscriși în anul școlar 2024 – 2025, în unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică cu grupe de nivel preșcolar și/sau antepreșcolar, repartizarea pe formațiuni de studiu – 9 septembrie, ora 16

Metodologia de inscriere învățământ preșcolar 2024-2025


Acte necesare pentru înscrierea la grădiniță:

-cerere de înscriere;

-copie de pe certificatul de naștere al copilului;

-copie de pe actele de identitate ale părinților și, după caz, copie a hotărârii/sentinței de plasament sau a sentinței de încredințare în vederea adopției;

-adeverință de angajat pentru fiecare dintre părinți doar pentru tipul de program prelungit;

-alte documente doveditoare care fac obiectul criteriilor generale sau specifice de înscriere;

-adeverință de la medicul de familie în care să se menționeze că respectivul copil este sănătos clinic;

-avizul epidemiologic/dovada de vaccinare întocmit(ă) conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătății, cu privire la intrarea copilului în colectivitate, eliberat de medicul de familie al copilului cu maximum 5 zile înainte de a începe frecventarea unității.

 

 

Copyright © 2024 Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași. Toate drepturile rezervate.