•   Telefon: 0232 210 198; 0232 211 610
  •  Fax: 0232 210 198

Învățământ preșcolar

Grădiniță cu program prelungit și program normal (3-5 ani)

Învățământ primar

Începând de la clasa pregătitoare până la clasa a IV-a (6-12 ani)

Învățământ gimnazial

Incepând de la clasa a V-a până la clasa a VIII-a (11-16 ani)

Învățământ liceal

Incepând de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a (16-19 ani)

Suntem unitate de învăţământ integratoare cu profesori logopezi la ciclul primar şi profesori de sprijin la ambele cicluri de învăţământ în cele două structuri A şi B, iar activitatea de instruire se desfăşoară în cele trei locaţii astfel:

• Corp A- SCOALA GIMNAZIALA "ION NECULCE": Str. Romana Nr 30, Iasi
• Corp B- SCOALA PRIMARA "GHEORGHE GHIBANESCU": Aleea Nicolina nr 1 C, IASI
• Corp C- GRADINITA NR 11: Aleea Decebal nr 25 bis, IASI

Inscriere clasa pregatitoare 2024-2025

 

Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare an şcolar 2024-2025 se desfăşoară în perioada:

 11 APRILIE - 14 MAI 2023

conform Calendarului aprobat prin OMEC nr. 4019/ 15.03.2024


NUMĂR CLASE PREGĂTITOARE:

3 CLASE

   66 locuri distribuite astfel:

   - 1 clasă/ 22 locuri în corp B - Scoala Primară ”Gheorghe Ghibănescu”, Aleea Nicolina 1C

   – 2 clase / 44 locuri în corp A - strada Romană 30

      (din care 1 clasă / 22 locuri cu program educațional alternativ Step by Step  - informatii complete privind programul: https://www.stepbystep.ro/)

(aflată in procedură de autorizare)

Perioada de înscriere: 

11 aprilie – 14 mai – Completarea cererilor-tip de înscriere de către părinți/ tutori legal instituiți/ reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor; 

CE COPII SE POT ÎNSCRIERE ÎN CLASA PREGĂTITOARE?

Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până la 31 august 2024, inclusiv

 Copiii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 - in baza recomandarii pentru înscrierea în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar sau, dacă nu au frecventat grădinița, în baza evaluării Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE/CMBRAE), după caz.

* Pentru obținerea recomandării de înscriere în învățământul primar, eliberată de unitățile de învățământ de nivel preșcolar, sunt necesare:

- înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ de nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare;

- eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ de nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz.

CUI SE ADRESEAZĂ EVALUAREA CJRAE  ? 

 http://www.cjrae-iasi.ro/ 
 copiilor care  împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 și nu au frecventat grădinița
 copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2024 și care s-au întors din străinătate.

 Ce conţine dosarul de înscriere? 

  • Ø Cerere-tip de înscriere – se va imprima la unitatea școlară sau se poate lua de pe site
  • Ø Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părintii divortati depun la înscriere şi hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească si unde a fost stabilită locuinta minorului
  • Ø Copie şi original al certificatului de naştere al copilului 
  • Ø Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).
  • Ø Aviz epidemiologic de la medicul de familie.
  • Ø Recomadarea pentru înscrierea în clasa pregătitoare (unde e cazul)

Dosarele pot fi depuse la secretariatul

 Școlii Gimnaziale ”Ion Neculce” (str. Romană nr. 30)

Luni – Joi: 8.00 – 18.00, Vineri: 8.00 – 17.00

În cazul în care nu doriţi prezenţa fizică pentru depunerea dosarului, documentele vor fi scanate şi trimise pe adresa de email a şcolii:

office@scoalaionneculceiasi.ro

însoţite de declaraţia tip pe proprie răspundere, Anexa 3, la prezenta Metodologie, cu privire la veridicitatea informaţiilor completate în cerere şi codul generat de aplicaţie după completare.

Documentele în original vor fi aduse ulterior la începutul anului școlar 2024-2025.

 

CALENDAR ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE: 

Prima etapă de înscriere în învățământul primar

14 mai -17 mai 2024 Procesarea de către Comisia națională de înscriere a copiilor în învățământul primar (Comisia națională) a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice și repartizarea copiilor la școala de circumscripție.

20 mai – 27 mai 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/tran    smise de părinți/ tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către Consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază;
Marcarea, în aplicația informatică, a cererilor – tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază.

28 mai 2024 – Procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu
ajutorul aplicației informatice și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție.

29 mai 2024 – Afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului școlar
a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar

30 mai 2024 – Comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar;
Informarea Ministerului Educației de către Comisia județeană/a municipiului București, cu privire la procedura specifică de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, în etapa a doua. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente on-line, după caz.

31 mai – 7 iunie 2024 Depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul
unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

10 iunie – 14 iunie 2024 Validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.


17 iunie – 21 iunie 2024 Procesarea la nivelul unităților de învățământ a cererilor-tip de
înscriere depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, aplicând procedura specifică elaborată de inspectoratul școlar, pe baza criteriilor generale și a celor specifice de departajare, în limita locurilor disponibile;
Completarea în aplicația informatică a datelor din cererile-tip de înscriere pentru candidații înscriși în această etapă.


21 iunie 2024 Afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor
înscriși în clasa pregătitoare.

2 septembrie – 6 septembrie 2024 Centralizarea și soluționarea de către inspectoratul școlar a cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor
care nu au fost încă înscriși la o unitate de învățământ. Soluționarea de către inspectoratul școlar a oricărei alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, având în vedere, cu prioritate, interesul superior al copilului.

Formulare:

-  Criterii specifice departajare elevi inscrisi Clasa Pregatitoare an școlar 2024-2025

- Ordinul 4019/15.03.2024

- Recomandare inscriere clasa pregatitoare

Cerere inscriere clasa pregatitoare

 

 

Copyright © 2024 Școala Gimnazială "Ion Neculce", Iași. Toate drepturile rezervate.